Optima | Specialist op het gebied van drukwerk, grafisch ontwerp en digitale publicaties
Grafisch ontwerp

Open Access

Open access groen? Doen!

Waarom Open Access?

Het resultaat van wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd met publieke middelen, moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn! Steeds meer universiteiten en onderzoekfinanciers stellen Open Access publicatie verplicht.

Iedere onderzoeker kan daar zijn of haar bijdrage aan leveren! De auteur heeft het auteursrecht in handen en daarmee de sleutel voor open access van zijn of haar publicatie. De auteur, en niemand anders dan de auteur kiest de route! Green, Gold, Hybrid of Diamond?

Green Open Access

Bij publicatie in een traditioneel tijdschrift heb je als auteur het recht de finale auteursversie van jouw artikel openbaar te maken (eventueel na een embargoperiode). Optima maakt van je artikel een prachtige finale auteursversie in Erasmus format. Open Access Groen kost de vakgroep als we uitgaan van maximaal 25 pagina’s per artikel slechts100 euro. (zie voorbeelden)

Gold Open Access

De publicatiekosten zijn centraal afgekocht door de VSNU (Vereniging van Universiteiten) of worden in rekening gebracht bij de auteur. Open Access Gold kost gemiddeld zo'n 2.000 euro per artikel.

Hybrid Open Access

Een traditioneel tijdschrift dat publiceert onder het abonnementsmodel biedt daarnaast ook de mogelijkheid tot Gold Open Access. Open Access by APC kost gemiddeld zo'n 2.000 euro per artikel.

Diamond Open Access

De Publicatiekosten worden gedragen door bijvoorbeeld een bibliotheek, instelling, overheid of vakgroep. Voor de auteur is Diamond Open Access gratis.

Erasmus Lay-out

Green Open Access is de meest toegankelijke en eerlijke route om een wetenschappelijk artikel Open Access beschikbaar te stellen. Optima helpt je om jouw onderzoek op de kaart te zetten door de finale auteursversie van je artikel te voorzien van een professionele ‘Erasmus’ lay-out.

Voordelen:

  • Paginering van de gepubliceerde versie wordt behouden in de vorm van pagemarkers
  • Beschikbaar in pdf en adaptieve mobiele versie
  • Lay-out afgestemd op de huisstijl van de onderzoeksgroep behoort tot de mogelijkheden

Een professioneel manuscript dat een goede indruk achterlaat bij collega’s en andere geïnteresseerden.

Hoe en waarom?

Wat heeft Optima nodig om een parallelle publicatie van je artikel te maken? Het meest recente Word document van je artikel (tekst, tabellen en figuren) en een pdf gemaakt van hetzelfde Word document. De pdf versie van het gepubliceerde artikel (als referentie voor onze typesetter en voor de juiste positie van de page markers). Overigens behoort content extraction ook tot de mogelijkheden!

En voor iedereen die nu door de bomen het open access bos niet meer ziet!

Mail dick@ogc.nl of bel 010-220 11 49